Doświadczenie zawodowe

Wykorzystując zdobyte kompetencje realizuję różne projekty na rynku.

Java Developer
(2022 czerwiec - 2023 maj)

Na stanowisku Java Developera w Intersport Polska S.A. byłem odpowiedzialny przede wszystkim za projekty IT rozwijające organizację. 

Nadzorowałem cały proces developmentu – od podejmowania decyzji architektonicznych po wdrożenie produkcyjne.  Dostosowywałem się do technologii wykraczających poza założone wcześniej ramy (Flutter, Dart)

  • Offline Sale – desktopowy POS do obsługi sprzedaży w salonach po utracie połączenia internetowego z centralą (Spring Boot, JavaFX, Java, SQLite)
  • C&C Admin Panel – webowy panel administracyjny do zarządzania transakcjami Click&Collect (Spring Boot, Java, Hibernate, JavaScript)
  • AMS 2.0 – asystent mobilny sprzedawcy, rewriting aplikacji do nowej technologii (Flutter, Dart)
  • Automatyzacja procesów biznesowych – skrypty w systemie ERP (Groovy)
  • Integracja pomiędzy systemami poprzez middleware – tworzenie flow danych (NiFi)

Korepetytor Matematyki Online (2021 październik - 2022 czerwiec)

Na stanowisku nauczyciela matematyki online na platformie 2plus2.edu.pl przygotowywałem pod egzamin maturalny oraz egzamin 8-klasisty. Pracowałem z dziećmi i młodzieżą nadrabiając zaległości oraz celując w sukcesy na konkursach przedmiotowych. Nauczałem młodzież podstaw programowania w języku Java.