Projekty

W portfolio posiadam różne projekty wykorzystujące technologie Java, JavaScript, Spring i Hibernate - są to zarówno aplikacje webowe, jak i REST API.

GiveToGoodHands

Aplikacja webowa, która pozwala na oddawanie darów do zaufanych fundacji. Tworząc backend tego projektu wykorzystywałem wiedzę z:

Na głównej stronie możemy zobaczyć ile darów oraz ile worków zostało już oddanych.
Podczas wypełniania formularza podajemy jakie kategorie oraz ile worków z dobrami oddajemy.
Wybieramy organizację, którą najbardziej chcemy wesprzeć.
Następnie ustalamy miejsce i czas w którym kurier ma przyjechać i odebrać rzeczy oraz potwierdzamy darowiznę.

BookApi

REST’owe API, które pozwala na zarządzanie książkami zarówno z poziomu wysyłania zapytań do API, jak i z poziomu webowego. Tworząc ten program utrwaliłem swoją wiedzę na temat:

Możemy tworzyć, aktualizować i usuwać książki za pomocą zapytań API.
Program wykorzystuje Spring Data JPA
Każda operacja na książce jest zapisywana w bazie danych poprzez Hibernate.
Dodatkowo wszystkie operacje możemy wykonywać również z poziomu widoku internetowego.

TimetrackerApi

REST’owe API, które pozwala na zarządzanie zadaniami z widoku internetowego. Zadania są zapisywane i aktualizowane w API, z którym aplikacja jest zsynchronizowana. Tworząc ten program utrwaliłem swoją wiedzę na temat: 

Możemy tworzyć, aktualizować i usuwać zadania z widoku internetowego.
Każde zadanie ma przypisane własne operacje.
Możemy dynamicznie dodawać nowe operacje, wstawiać i aktualizować ich ramy czasowe oraz je usuwać.
Po zakończeniu zadania możemy je usunąć klikając przycisk „Finish”.
Od tego momentu nie możemy aktualizować operacji ani wstawiać nowych.
Każda operacja jest zapisywana w API, dzięki czemu możemy odświeżyć stronę i wszystkie dane będą na swoim miejscu.

User CRUD MVC

Aplikacja webowa, która pozwala na wykonywanie operacji CRUD na użytkowniku z widoku webowego. Podczas tworzenia tego programu utrwaliłem swoją wiedzę z:

Możemy tworzyć, czytać, aktualizować i usuwać użytkownika z widoku internetowego.
Aplikacja łączy się z bazą danych za pomocą technologii DAO.
Serwlety operują na danych i pokazują je w plikach Jsp.